Procedury egzaminacyjne (egzamin ustny online)

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Egzamin centralny B2/B2+. Procedury egzaminacyjne w r. ak. 2021/2022 (sesja zimowa)


Egzamin ustny

1. Na podstawie § 3 us. 2 Zarządzenia nr 1399 Rektora ATH z dnia 16 czerwca 2020, studenci studiów niestacjonarnych, którzy uzyskali z egzaminu pisemnego 27-50% wszystkich możliwych punktów (18-30 pkt) mogą wnioskować o zastosowanie wobec nich dotychczas obowiązujących zasad, tj. przystąpić do zdawania egzaminu ustnego (w trybie online). Warunkiem zaliczenia całości egzaminu jest uzyskanie 51% wszystkich możliwych punktów z obydwu części egzaminu łącznie (z zaokrągleniem do liczb całkowitych) - patrz zakładki Egzamin centralny B2 / Egzamin centralny B2+.

2. Studenci studiów niestacjonarnych przystępujący do egzaminu ustnego online muszą mieć aktywne konto na uczelnianej platformie MS Teams.

3. Zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu zgłaszają zainteresowani studenci w ciągu trzech dni następujących po dniu egzaminu. Zgłoszenie następuje w formie maila skierowanego do Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , wysłanego z uczelnianego adresu e-mailowego studenta z dołączonym tekstem prezentacji w postaci pliku pdf.

4. Komisje egzaminacyjne są dwuosobowe, składają się z przewodniczącego oraz sekretarza komisji.

5. Sekretarz komisji tworzy w kalendarzu w usłudze Microsoft Teams z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym spotkanie pt. "Egzamin z języka angielskiego/niemieckiego [imię, nazwisko i (numer  albumu  studenta)]", na które zaprasza studenta i przewodniczącego komisji. Uczestnicy niezwłocznie potwierdzają za pomocą usługi Microsoft Teams otrzymanie zaproszenia.

6. Przed przystąpieniem do egzaminu zdający musi okazać do kamery dokument tożsamości ze zdjęciem, umożliwiającym potwierdzenie jego tożsamości.

7. Przed  przystąpieniem do merytorycznej części egzaminu przewodniczący komisji wyjaśnia studentowi kwestie techniczne związane z przebiegiem egzaminu, a także konsekwencje przerwania wideokonferencji (utraty połączenia) przed jej zakończeniem.

8. W trakcie egzaminu zachowanie zdającego powinno umożliwić komisji ocenę samodzielności wypowiedzi (np. wzrok musi być skierowany w stronę kamery).

9. Jeżeli w trakcie egzaminu dojdzie do przerwania połączenia pomiędzy członkami komisji albo pomiędzy komisją a zdającym egzamin studentem, komisja egzaminacyjna podejmuje decyzję czy przebieg egzaminu do momentu przerwania połączenia pozwala komisji ocenić egzamin i ustala:

a. zakończenie egzaminu i wystawienie oceny lub
b. konieczność powtórzenia egzaminu

10. Utratę połączenia, przerwanie egzaminu oraz decyzję o jego powtórzeniu odnotowuje się w protokole egzaminu i przewodniczący komisji  informuje studenta o tym fakcie za pomocą e-maila.

11. Przed zakończeniem egzaminu (połączenia) przewodniczący komisji informuje studenta o terminie ogłoszenia wyniku egzaminu oraz sposobie, w jaki ono nastąpi.

12. Następnie komisja ustala ocenę, a sekretarz komisji odnotowuje ją w protokole egzaminu z języka angielskiego/niemieckiego na poziomie B2/B2+ i informuje o niej studenta.

13. Jeśli student nie może przystąpić do egzaminu w wyznaczonym terminie, przed terminem egzaminu albo niezwłocznie po ustąpieniu przyczyny nieprzystąpienia do niego, przesyła drogą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , podanie o usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie z załączoną kserokopią/skanem zwolnienia lekarskiego lub innego dokumentu uzasadniającego nieobecność, w terminie pozwalającym na ustalenie nowej daty egzaminu przed zakończeniem sesji egzaminacyjnej.

 

Zmieniony ( wtorek, 25 stycznia 2022 22:06 )
 
free pokerfree poker

Who is online?

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości